sr 4650 model 412sf flygt

RELIABLE VERSATILITY, HIGH EFFICIENCY - Xylem

Flygt Mixer Model 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 Thrust [N] 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000 4610 50 Guide bar mounting The mixer is low-ered or raised along ...

Model mieszadła Flygt 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 s iła ciągu [N] 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000 4610 50 Instalacja z prowadnicą Mieszadło jest ...

NiezawodNość, uNiwersalNość i duża sKuteczNość

typ SR 4630.412SF, prod.Xylem ( Flygt) P2 – maksymalnie 1,8 kW (mieszadło musi zapewnić pełne wymieszanie komory) m – maksymalnie 66 kg 03.4 Żuraw słupowy ...